• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Praha 8: Logopedická školní zahrada

Logopedická škola Don Bosco proměnila svou zahradu v interaktivní prostor, kde se děti učí a hrají si zároveň. Díky projektu Zahrada hrou a Nadaci Proměny, vytvořily první logopedickou školní zahradu pro děti.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 08
Kontakt: Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Příjmení, jméno: Jana Říhová
Organizace: Nadace Proměny
E-mail: info@nadace-promeny.cz
Telefon: +420 277 006 277
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Byly dokumentovány realizované aktivity? K veškerým akcím projektu je pořizována dokumentace včetně fotodokumentace.
Začátek aktivity: 12.10.2012
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha
Foto: Logodomek JPG (428 kB)
Schéma: LOGODOMEK JPG (141 kB)
Jak byla aktivita financována? Příspěvek Nadace Proměny v rámci pilotního projektu programu Zahrada hrou.

Aktéři

Název: Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická
IČO nebo jiný registrační údaj: 45770301
Adresa: Dolákova 555, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Web: http://www.donbosco.cz

Další aktéři

Název:Nadace Proměny
IČO nebo jiný registrační údaj:27421538
Adresa:Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Web:http://www.nadace-promeny.cz

Název:

Atelier zahradní a krajinářské architektury - Ing. Zdenek Sendler, Brno
IČO nebo jiný registrační údaj:číslo autorizace: 01117
Adresa:Česká 6, 602 00 Brno
Web:http://www.arch.cz/sendler/

Název:

Mgr.A. Lenka Klodová, tvůrčí skupina STRAŠNÉ DÍTĚ /ENFANT TERRIBLE/
Web:http://www.strasnedite.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Do projektu byli od počátku s pomocí Nadace proměny zapojeni všichni budoucí uživatelé zahrady. Navrhování i finální realizace zahrady se aktivně účastnili učitelé školy společně s dětmi. Vznikl tak originální prostor přizpůsobený zaměření školy. Důležité je co nejvíce zapojit všechny ty, kterým je projekt ve finále určen. Využít potenciál komunity včetně možnosti dobrovolnických aktivit.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Skutečnosti ovlivňující úspěch realizace: aktivní participace a zájem všech zúčastněných na projektu, analýza skutečných potřeb, fungující komunikace a spolupráce.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pravidelná komunikace s regionálními médii ve významných fázích projektu. Vznikla také řada článků, rozhlasová reportáž i videa o parku.
Příloha:
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Chrudim

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Litoměřice: Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Třebíč: Studentský parlament města

Studentský parlament města

Třebíč

Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov

Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov

Litoměřice

Vsetín: Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")

Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")

Vsetín